Město Polička

Rada města doporučila referendum o hazardu

Rada města Poličky dne 8. ledna 2024 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o vyhlášení místního referenda ve věci hazardu na území města Poličky. Referendum by podle návrhu mělo proběhnout v červnu v termínu konání voleb do Evropského parlamentu, tedy ve dnech 7.- 8. 6. 2024.

Jaký je důvod tohoto rozhodnutí a co mu předcházelo? Na konci minulého roku vzbudilo negativní reakce mezi řadou našich obyvatel otevření kasina na ulici Jilemnického. Širší debata občanů i zastupitelů o hazardním průmyslu v Poličce vyústila v návrh schválit Obecně závaznou vyhlášku k regulaci hazardu v okolí zejména školských zařízení a v centru města. Tato OZV nebyla zastupitelstvem města přijata. Vedení města zároveň přislíbilo věnovat se tomuto tématu i nadále, a to poté, kdy budou k dispozici konkrétnější informace o dopadu legislativních změn v distribuci daňových výnosů z hazardních her směrem k obcím. „Bez těchto údajů jsme považovali rozhodnutí o úplném zákazu hazardních her za vysoce rizikové a nezodpovědné vzhledem k rozpočtovým dopadům na město, potažmo jeho obyvatele,“ uvádí starosta města Jaroslav Martinů.

V této chvíli je již znám systém přerozdělování daní z hazardních her, který platí nově od roku 2024. Přesná výše částky, kterou město obdrží v letošním roce, není známá, dá se předpokládat, že by se mohla pohybovat kolem 7 mil. Kč I nadále se nejedná o zanedbatelnou položku příjmu města z peněz vybraných v celé republice z hazardu, a o to více v době, kdy je jasné, že končí několikaleté mimořádné příjmy z městských lesů v době kůrovcové kalamity. Nutno zmínit fakt, že finanční prospěch města z hazardních her byl doposud důležitým zdrojem financování řady odvětví prospěšných pro obyvatele města.  V letech 2013-2023 se jednalo o celkovou částku více než 121 mil. Kč. Konkrétně za rok 2023 získal rozpočet města Poličky 21,8 mil. Kč. „I přesto považujeme za správné a zcela v souladu s našimi prohlášeními z loňského roku informovat poličskou veřejnost o těchto dopadech, a to i pro případ možného úplného zákazu hazardu ve městě. Současně navrhujeme o tomto citlivém a důležitém tématu vypsat místní referendum,“ upřesňuje starosta.  

Debatu nad konkrétními aspekty konání referenda (zejména formulace otázky/otázek) doporučuje rada města ponechat na diskusi a rozhodnutí poličského zastupitelstva.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města