Město Polička

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. března 2024

RM jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov 1, 569 73 Svojanov, ke dni 1. 7. 2024 Mgr. Pavlu Štusákovou Martínkovou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 598, Jiráskova, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024. Základní nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 3+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 361, P. Jilemnického, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2024. Základní nájemné je stanoveno ve výši 140 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024. Základní nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

Polička 25. 3. 2024

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.