Město Polička

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky dne 8. dubna 2024

RM schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytování technické podpory k agendě „Spisová služba“ s firmou GEOVAP spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení č. TP/PV01/PO s firmou GEOVAP spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy

RM schvaluje pořízení bezpečnostní brány SOPHOS od firmy MAJT s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2023 usnesením č. 19 a), a to pro:

Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši 15.000 Kč na dvoudenní zábavně vzdělávací program „Den stromů 2024“

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 6.000 Kč na oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2024

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 24.000 Kč na zajištění motivačního soustředění pro nadané žáky a studenty

Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na besedu o zdravém životním stylu, přípravu zdravých pokrmů, sportovní turnaj; na úhradu mezinárodní Cambridgské zkoušky z anglického jazyka pro žáky školy

Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na Loučení s deváťáky

Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na Zahradní slavnost pro prvňáčky

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Čtyřlístek, se sídlem Polička, ve výši 14.000 Kč na 60. výročí MŠ - program v Tylově domě

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce, se sídlem Polička, ve výši 17.000 Kč na matematický seminář Mates

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy

1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, ve výši 34.000 Kč na kancelářské, výukové a sportovní potřeby oddílu; vstupné do expozic výstav, památek, sportovních zařízení; materiál a služby k opravám a úpravám klubovny

Dětský domov Polička, se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na letní tábory pro děti

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na tábor s Američany

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 16.000 Kč na expediční výcvik pro studenty na pionýrské hájence Damašek

Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 35.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny a auta, obnovu táborového a sportovního vybavení, výchovný řez vrostlých stromů u základny Maděra

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička, se sídlem Polička, ve výši 30.000 Kč na nákup stanových celt, kuchyňského nádobí, notebooku

Rodinné centrum Podané srdce z.s., se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na Hernu pro děti - hernu v centru, deskovky v centru, hernu - roboti; činnost poradny v centru; víkendové pobyty pro rodiny s dětmi; příměstský tábor

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Střítež, se sídlem Střítež - Polička, ve výši 5.000 Kč na dětský den

Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 30.000 Kč na nákup materiálu pro tvořivou práci dětí, skládacích pracovních stolků; úhradu provozních nákladů

Zdislava Vostřelová, bytem Střítež - Polička, ve výši 5.000 Kč na zábavné odpoledne pro děti a dospělé ve Stříteži

Erik Vápeník, se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na Svatomartinské hody s cimbálem a kapelou

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 6.000 Kč na organizační zajištění happeningu Pamatuj!

Hana Pražanová, bytem Polička, ve výši 20.000 Kč na projekt Lesní Špalíček - divadelní představení, hra se zpěvem, výtvarný ateliér, ples masek, soutěže, fair trade občerstvení

Leoš Velička, bytem Polička, ve výši 15.000 Kč na Guláš Fest s občerstvením a hudbou

Mužský pěvecký sbor B. Martinů města Poličky, z.s., se sídlem Polička, ve výši 35.000 Kč na koncertní vystoupení, semináře s hlasovými lektory

Spolek Krásná Rybná, se sídlem Pustá Rybná - Polička, ve výši 15.000 Kč na kulturní akce v Pusté Rybné: Večer s vinařem a cimbálovou muzikou, Sousedský koncert na terase, Adventní zpívání

Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši 30.000 Kč na sérii besed a výstav pro veřejnost a pro žáky středních škol a učilišť o totalitě, lidských právech a současném stavu demokracie

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Střítež, se sídlem Střítež - Polička, ve výši 8.000 Kč na pořádání country večera ve Stříteži

Zdeňka Prchlíková, bytem Polička, ve výši 21.000 Kč na uvedení divadelního projektu pro poličské žáky, studenty a veřejnost

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 30.000 Kč na benefiční koncert

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 8.000 Kč na preventivní programy: Jak se učit a zvládat stres; Holky z Venuše, kluci z Marsu

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 25.000 Kč na preventivní protidrogový program Psychohrátky

Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, ve výši 45.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog a osoby jim blízké

Linka bezpečí, z.s., se sídlem Praha, ve výši 7.000 Kč na činnost Linky bezpečí a Rodičovské linky

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na preventivní programy: Osobní zodpovědnost, Kyberšikana, Skrytá nebezpečí internetu, Hrdinství všedního dne, Kult krásného těla, Jak se nenechat podvést, Předsudky, Holocaust, Kritické myšlení

Jaroslav Špaček, bytem Polička, ve výši 9.800 Kč na účast na silničních motocyklových závodech syna, ročník 2017

Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 6.300 Kč na činnost spolku - startovné na závody, cestovné, ubytování, užívání plaveckého bazénu, pojištění, členské příspěvky

ÚAMK - AMK Polička, se sídlem Polička, ve výši 40.000 Kč na materiální zabezpečení při trénincích a závodech mládeže v motokrosu v roce 2024

ÚAMK - AMK Polička, se sídlem Polička, ve výši 6.000 Kč na uspořádání motokrosových závodů v areálu „Pod kopcem“

Vodácký spolek Neptun, se sídlem Polička, ve výši 24.000 Kč na zajištění sportovního vyžití dětí a mládeže spolku - úhrady pronájmů bazénu a pořízení sportovního vybavení pro provozování vodáckého sportu

Zdeněk Červený, bytem Polička, ve výši 24.000 Kč na materiální a technické zabezpečení atletické skupiny

Domov pro rodinu, z.s., se sídlem Moravská Třebová, ve výši 4.000 Kč na dofinancování provozu sociální služby Most naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi

DušeProstor, z.s., se sídlem Korouhev, ve výši 19.000 Kč na besedy o duševním zdraví ve školách, pořádání kurzů a přednášek o duševním zdraví

EDA CZ, z.ú., se sídlem Praha, ve výši 5.000 Kč na službu rané péče rodinám dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením na území města Poličky

KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, ve výši 1.000 Kč na zajištění provozu Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Miloslav Zezula, bytem Bořiny - Polička, ve výši 9.000 Kč na Běh naděje

Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Chotovice - Litomyšl, ve výši 30.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 29.600 Kč na letní pobyt pro děti ze sociálně a zdravotně znevýhodněných rodin z Poličky a blízkého okolí

Rodinné centrum Podané srdce z.s., se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na službu doprovod a péče o dítě/osobu se zdravotním postižením a speciálními potřebami

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem náměstí Pardubice,  ve výši 15.000 Kč na poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice, ve výši 15.000 Kč na poskytování sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce

Rytmus Východní Čechy, o.p.s., se sídlem Chrudim, ve výši 3.000 Kč na službu sociální rehabilitace

SPMP ČR pobočný spolek Polička, se sídlem Polička, ve výši 24.000 Kč na hipoterapii pro postižené děti, včetně nákladů na dopravu

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., se sídlem Svitavy, ve výši 17.000 Kč na osobní asistenci, odborné sociální poradenství

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace kardio Svitavy,
se sídlem Svitavy, ve výši 5.000 Kč na dopravu členů na akce, vstupné do historických a turistických objektů, spolupráci s klubem seniorů, uspořádání výletu pro těžce chodící a aktivní bývalé členy

Adam Hurych, bytem Modřec - Polička, ve výši 5.000 Kč na uspořádání fotbalového turnaje v Modřeci

ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem - Polička, ve výši 8.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb

CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na pořádání závodu „Časovka na Lucký vrch“; závody na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách; údržbu stop pro běžecké lyžování

Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Poličského závodu ve sportovní kynologii

Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění provozu organizace

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, se sídlem Oldřiš - Borová
u Poličky, ve výši 15.000 Kč na opravu střechy na stávající budově kanceláře chovatelského areálu v Poličce

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Polička, se sídlem Borová
u Poličky, ve výši 7.000 Kč na zajištění léčiv pro včely, vzdělávací činnost, provoz organizace

Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši 4.000 Kč na přednášky, besedy, workshopy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost

Josef Doležal, bytem Polička, ve výši 3.000 Kč na vánoční osvětlení domu a zahrady Bezručova 706

KČT Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 3.000 Kč na pořádání turistické akce, obnovu a údržbu turistických značených tras na Poličsku

Klub českých turistů, odbor Polička, se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na organizování turistických akcí, značení turistických cest

Myslivecký spolek Polička, se sídlem Polička,  ve výši 10.000 Kč na zlepšování podmínek volně žijící zvěře, materiál na údržbu a opravy, nákup obilí pro přikrmování zvěře, vitamínů a minerálních solí

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 10.000 Kč na zajištění a organizaci akcí Dušetoulky, Běh pro duši, Týdny pro duševní zdraví

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši 25.000 Kč na organizační zabezpečení Poličské pohárové soutěže v požárním sportu dětí

Spolek Štístko, se sídlem Lezník - Polička, ve výši 10.000 Kč na zajištění welfaru zvířat ubytovaných z důvodu léčení, dočasné péče, opuštěné, na jejich péči (misky, potrava pro zvířata, pelechy, škrabadla, dezinfekční prostředky, odchytové pomůcky…)

Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na výmalbu hlavního sálu spolkového domu Jordán

Tomáš Maixner, bytem Kamenec u Poličky, ve výši 5.000 Kč na účast na mezinárodních motocyklových závodech

 

RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na kino pro koledníky

Adam Smolek, bytem Polička, ve výši 50.000 Kč na kulturní akci SkARTovačka - 8. ročník

Hudba pomáhá z.s., se sídlem Morašice, ve výši 15.000 Kč na uspořádání benefičního festivalu pro oblast Polička

Ing. Jiří Králík, se sídlem Staré Město, ve výši 25.000 Kč na celostátní i mezinárodní projekt - propagace národních položek světových seznamů UNESCO

TAJV, z.s., se sídlem Poděbrady, ve výši 30.000 Kč na sportovní den mládeže v Poličce

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2023 usnesením č. 19 a), a to pro:

Filip Čihák, se sídlem Hlinsko, ve výši 24.000 Kč na historický večer v Poličce

Markéta Kutilová, bytem Polička, ve výši 25.000 Kč na Cestovatelský festival

Markéta Kutilová, bytem Polička, ve výši 20.000 Kč na uspořádání přednášek/ debat na téma „Co se děje ve světě“

Spolek Planeta Chaos z.s., se sídlem Střítež - Polička, ve výši 44.000 Kč na výstavní činnost, výtvarné setkání s doprovodným programem, uspořádání hudebního festivalu Minifest Střítež

1. FBC Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 97.500 Kč na činnost florbalového klubu dětí a mládeže

ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši 60.000 Kč na sportovní činnost mládeže

HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 175.000 Kč na sportovní činnost mládeže hokejového klubu

HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 36.000 Kč na předsezonní soustředění mládeže

Petra Oblouková, bytem Polička, ve výši 21.000 Kč na účast tří hráčů (ročník 2011) oddílu ledního hokeje HC Spartak Polička na turnaji v Kanadě

SK Kometa Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 135.000 Kč na činnost sportovního klubu mládeže v hokejbalu

SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 157.500 Kč na podporu sportovní činnosti žákovských družstev a juniorů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2024

SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 36.000 Kč na tréninkový kemp žákovských družstev a juniorů

Mgr. Stanislav Nožka, bytem Polička, ve výši 45.000 Kč na pořádání soutěží v lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast
na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

Sportovní kluby Polička, z.s. (odd. kopané), se sídlem Polička,
ve výši 175.000 Kč na sportovní činnost mládeže oddílu kopané

Sportovní kluby Polička, z.s. (odd. házené), se sídlem Polička, ve výši 108.000 Kč na činnost dětí oddílu házené

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se Polička, ve výši 189.500 Kč na sportovní aktivity mládežnických družstev oddílu odbíjené

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši 59.000 Kč na volejbalová soustředění pro mládežnické oddíly

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Polička,
ve výši 39.000 Kč na činnost mládeže oddílu stolního tenisu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost mládeže tenisového oddílu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička,  ve výši 17.400 Kč na uspořádání tenisového kempu pro děti a mládež

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 120.000 Kč na činnost mládeže - cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže, pronájem hracích prostor, nákup šachového a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 9.000 Kč na tréninkové soustředění mládeže spojené s turnajem

Bonanza Vendolí, z.ú., se sídlem Vendolí, ve výši 24.000 Kč na osobní a materiálové náklady vzniklé s poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“ pro region Poličska

Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná - Polička, ve výši 50.000 Kč
na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné, včetně mzdových nákladů

MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička, ve výši 83.400 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 54.000 Kč na dvě elektrické polohovací postele se zvedákem a dvě antidekubitní matrace

IHC Rebels Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na činnost družstva v ledním hokeji a in-line hokeji v roce 2024

Jiří Hasil, se sídlem Polička, ve výši 2.000 Kč na činnost fitcentra Masarykova 193 - údržbu zařízení, nákup vybavení, úhradu energií a provozních nákladů

Jiří Hasil, se sídlem Polička, ve výši 3.000 Kč na činnost veřejného sportovního centra Masarykova 10 - propagaci, výplaty trenérů, energii, pronájem prostor

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit doplnění Dotačních programů města Poličky na rok 2024, schválených ZM dne 7. 12. 2023 usnesením č. 19 c), a to o převedení částky 23.000 Kč v programu podpory ostatní veřejně prospěšné aktivity z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací.

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s, sídlem Chrudim, na podporu sociálních služeb a uzavření smlouvy o poskytnutí daru, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč pro organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Praha, na financování programů organizace, dle důvodové zprávy.

RM projednala a schvaluje svěření pravomoci Rady města Poličky ve věci rozhodování o poskytnutí finančního příspěvku na dítě narozené od 1. 1. 2024 s trvalým pobytem v Poličce vedoucí Odboru finančního a plánovacího dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členem komise Stavební a životního prostředí Rady města Poličky Mgr. Andreu Chmelovou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu „Výměna kanalizace ul. Družstevní, Polička“, s Povodím Moravy, s.p., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „PD Stavební úpravy a rozšíření části komunikace na ul. U Trati v Poličce“ společnost GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „PD Stavební úpravy a rozšíření části komunikace  na ul. U Trati v Poličce“ se společností GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr financování stavby „Parčík Švermova Polička“ z rozpočtu města Poličky na roky 2024 až 2026.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 249077 s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., se sídlem Chrudim, ve věci monitoringu podzemní vody u skládky Široký Důl v roce 2024 dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy části komunikací ul. Hegerova, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma APOLO CZ s.r.o.,  se sídlem Polička, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části komunikací ul. Hegerova, Polička“ s vybraným dodavatelem APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy části chodníku u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma Skanska a.s., se sídlem Praha, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části chodníku u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“ s vybraným dodavatelem Skanska a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF, s.r.o., se sídlem Hlincová Hora, za účelem bezplatného sběru a svozu potravinářských olejů a tuků, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zahraniční služební cestu pana Jaroslava Martinů, pana Pavla Štefky, Ing. Naděždy Šauerové a Miloše Dempíra, DiS, do maďarské obce Ebes v termínu 1. - 4.  května 2024, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru paní Blanky Faltýnkové, ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM potvrzuje MgA. Gabrielu Vraspírovou Vorbovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola B. Martinů Polička,  se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM potvrzuje Bc. Zdeňku Švecovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Středisko volného času Mozaika Polička, se sídlem nám. Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení Jednací řád Zastupitelstva města Poličky s účinností od 1. 5. 2024 dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce zdravotně technické instalace 1. a 2. NP - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v III. NP domu č.p. 809, M. Bureše, Polička. Nájem bude ukončen k 30. 4. 2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platbu mimořádného příspěvku do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek domu čp. 9, ulice Masarykova v Poličce, na opravu střechy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění solárního parcel boxu na pozemku p.č. 2109/1 v k.ú. Polička mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Jihlava, jako nájemcem, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku, jehož předmětem je změna výše nájemného, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamní tabule na oplocení zimního stadionu v Poličce stojícího na p.p.č. 6514/4  v k.ú. Polička s HQ okna, se sídlem Javorník - Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 3844/55, č. 3844/56 a č. 3844/57 v k.ú. Polička a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a společností PODA a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2027667/SOBS VB/02 na p.p.č. 185/1 a p.p.č. 182/4 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup spoluvlastnického podílu vel. 1/3 na pozemcích parcela č. 2279/3 o výměře 1313 m2 a parcela č. 2280 o výměře 2618 m2 v k.ú. Oldřiš u Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30 Kč/m2, tj. 39.310 Kč s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 297/7 o výměře 15 m2 v k.ú. Lezník dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2233 o výměře 1309 m2 v k.ú. Telecí  za část pozemku p.č. 467/7 o výměře 1167 m2 v k.ú. Pustá Rybná ve vlastnictví města Poličky dle důvodové zprávy. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude předmětem doplatku.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 9.a/ z 22. 2. 2024 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou č. 21 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/26 o výměře 85 m2 a  p.č. 6690/27 o výměře  916 m2  v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující.

RM neschvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 5894/3 o výměře 159 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o koupi informačního systému pro městskou policii s Břetislavem Hlavicou, A-plus, se sídlem Kolín, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Univerzitou Pardubice, fakulta restaurování, se sídlem Pardubice, na realizaci sgrafita - katastrální mapy města Poličky ve vstupní hale budovy městského úřadu Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „PD městský dohlížecí kamerový systém v parku v Poličce“ společnost Fplan projekty a stavby s.r.o., se sídlem Litomyšl dle důvodové zprávy.

RM schvaluje objednání studie pro variantní řešení úpravy haly zimního stadionu u firmy LP Stavings s.r.o., se sídlem Větrov - Domašov, dle důvodové zprávy.

 

Polička 8. 4. 2024

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.