Město Polička

Nový statut Jitřenky

Jak již byli občané informováni  v měsíčníku Jitřenka (v březnu 2024), připomínáme, že od 1. května 2024 platí nový statut Jitřenky. Jeho plné znění najdete zde https://www.policka.org/jitrenka/

Statut periodického tisku Jitřenka s účinností od 1. 5. 2024 schválila Rada města Poličky dne 5. února 2024 a je tedy platný od květnového čísla měsíčníku. Součástí tohoto statutu jsou nová pravidla rubriky Fórum. Ta bude nově rozdělena na dvě části - Fórum zastupitelů a Fórum čtenářů/občanů. Podrobnosti najdete ve výše uvedeném odkazu a také v  březnové Jitřence. 

Naděžda Šauerová, tisková mlvučí města