Město Polička

Výcvik jednotek HZS a Jednotky dobrovolných hasičů Polička

Dne 3. května 2024 se v dopoledních hodinách uskutečnil v prostorách poličské pobočky firmy Recycling – kovové odpady a.s. výcvik příslušníků Hasičského záchranného sboru z celého Územního odboru Svitavy. Výcviku se rovněž zúčastnili i členové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Polička. Hlavními cíli bylo se seznámit s problematikou řešení zásahu složek IZS u mimořádné události s velkým počtem zraněných, spojené se záchranou a vyproštěním cestujících. Výcvik proběhl jak v rovině teoretické, tak i po praktické stránce. Došlo k nácviku vyprošťování osob z havarovaného autobusu za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení. Členové jednotek si vyzkoušeli metody a postupy, jak se co nejrychleji a bezpečně dostat ke zraněným osobám a poskytnout jim první pomoc. 

Libor Vaščík, referent úseku krizového řízení města Polička