Město Polička

Z činnosti sportovní komise města Poličky

Sportovní komise ve spolupráci s městskou knihovnou připravuje výstavu prezentací jednotlivých poličských sportovních organizací v prostorách městské knihovny. Většina těchto organizací již byla oslovena a přislíbila svoji účast na této akci. Pokud by ještě měly i některé sportovní skupiny či jiná uskupení se sportovním zaměřením zájem o svoji prezentaci na dané výstavě, tak mohou využít kontakt na pana Jiřího Trávníčka – email: jiri.travnicek@enterpolicka.cz, telefon: +420 608 811 854, nejpozději do 7. 6. 2024

Milan Matouš, předseda sportovní komise