Město Polička

Výroční zpráva za rok 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám. 160, Polička IČO 00277177

V roce 2003 byla podána jedna písemná žádost o podání informace. Byla směřována na odbor územního rozvoje a životního prostředí a vztahovala se k rekonstrukci Tylova domu. Požadované informace byly žadateli písemně poskytnuty v zákonem stanovené lhůtě, žádost byla vyřízena bezplatně. Nebyly zjištěny nedostatky při dodržování citovaného zákona a tedy nebyly uloženy sankce.

V Poličce 27.2. 2004 JUDr. Dagmar Vašková, vedoucí odboru vnitřních věcí