Město Polička

Kastelán Miloš Dempír získal Ocenění Pardubického kraje

Za dlouholeté a záslužné působení ve funkci kastelána hradu Svojanov bylo panu Miloši Dempírovi uděleno Ocenění za zásluhy o Pardubický kraj. Slavnostní ceremoniál proběhl v Domě hudby v Pardubicích. Pardubický kraj uděluje ocenění již od roku 2014.

„Pan Miloš Dempír dobrovolně po 17 letech končí v pozici kastelána hradu Svojanov. Během jeho působení se podařilo tuto cennou památku ve vlastnictví města Poličky s respektem k maximálnímu zachování historických stavebních prvků šetrně zrekonstruovat, oživit a doplnit o celou řadu dobových expozic. Během let vybudoval pan Dempír pevný pracovní kolektiv a zanechal tak na hradu bezesporu nesmazatelnou stopu. Hrad Svojanov se během posledních let stal nejnavštěvovanější kulturní památkou v Pardubickém kraji,“ uvádí zdroj Pardubického kraje.

„V závěru loňského roku se nám sešlo opravdu hodně nominací, které občané poslední dva roky podávají online. Kvantita však rozhodně není na úkor kvality. Z těchto návrhů porota složená ze zástupců všech stran v Zastupitelstvu Pardubického kraje vybrala laureáty, o kterých ještě hlasovalo celé zastupitelstvo a to jednohlasně. Jsem hrdý na to, že v našem kraji žije celá řada osobností, které mohou nejen mladé generaci sloužit jako vzory, po kterých naše společnost tolik volá,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Mezi další oceněné patří i dlouholetí organizátoři festivalu Smetanova Litomyšl manželé Piknovi spolu s Vojtěchem Stříteským, hudebnice a pedagožka Ida Kelarová, dále Hana Maturová za práci pro hendikepované a emeritní ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje Jaroslav Folprecht. Cenou Michala Rabase za záchranu poděkovali představitelé kraje Pavlu Borkovi a Vladimíru Faltusovi. In memoriam ocenili i lékaře Jaroslav Kučírka, jehož život a práce jsou spojeny především s Orlickoústeckou nemocnicí a oddělením akutní medicíny.

Panu kastelánovi patří velká gratulace a poděkování!

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/124621/oceneni-pardubickeho-kraje-vstupuji-do-druheho-desetileti