Město Polička

Zprávy z participativního rozpočtu

Známe vítěze 2. ročníku participativního rozpočtu. Projekty Dřevěné molo u Synského rybníka a Hřiště jako zrcadlo získaly s náskokem nejvíce hlasů od poličských občanů. Gratulujeme autorům! Vítězné návrhy budou předloženy radě města ke schválení. Pokud se neobjeví překážky pro jejich realizaci, může být zahájena příprava projektů.

A jak se hýbou loňské projekty? Pro malou scénu v parku je vybrán dodavatel a v květnu bylo předáno staveniště. Pro zastínění dětského hřiště v parku Zahrádky byli osloveni dodavatelé a věříme, že během července budou stínící plachty instalovány. Na prázdniny už můžete plánovat pingpongový turnaj na novém stole na hřišti v lokalitě Mánesova, podklad je hotový, stůl je objednán.

Na discgolfové hřiště musíme ještě chvíli počkat. Jeho vybudování a další plánované úpravy v Liboháji jsou podmíněny změnou kategorie lesa na les zvláštního určení. Pokud krajský úřad povolí posílit rekreační funkci v Liboháji, bude realizace zahájena.

Umění ve veřejném prostoru budeme moct živě sledovat v druhé polovině července, kdy se v Poličce uskuteční umělecké symposium – akce se právě připravuje. Několik umělců představí svou tvorbu a vytesají v parku u hradeb objekty ze dřeva či kamene, které oživí poličská prostranství.

Vaše nápady se realizují a vy, občané Poličky, můžete být také u toho! Už nyní můžete připravovat nové projekty. Příjem návrhů do 3. ročníku bude zahájen opět v lednu.