Město Polička

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2023 (EKO-KOM, a.s.)

Sdělujeme informace o množství vytříděného odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Polička v roce 2023 vytřídili a předali k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které město Polička obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.:

                                                      Vytříděné odpady (t)                    Částka (Kč)

1.      čtvrtletí 2023                            194,020                                510 664,50

2.      čtvrtletí 2023                            262,353                                576 984,50

3.      čtvrtletí 2023                            243,241                                583 921,50

4.      čtvrtletí 2023                            329,451                                581 431,00

  Za rok 2023 celkem                      1 029,065                              2 253 001,50

Dále nám bylo zasláno Osvědčení o úspoře emisí a energie za takto vytříděný odpad (viz. příloha).

Výsledek vyúčtování opět jednoznačně prokázal, že třídění odpadů má smysl a pozitivní dopad na životní prostředí i příjmy města. Všichni ti, kteří tříděním takto přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží velkou pochvalu.

Přílohy