Město Polička

Nově komunikace do průmyslové zóny

Komunikace ze Sídl. Hegerova do průmyslové zóny - akci realizuje společnost APOLO CZ s.r.o. Silnice bude určena pro vozidla do 3,5 t. Součástí stavby je dále chodník, veřejné osvětlení, sadové úpravy vč. náhradní výsadby a odvodnění komunikace.

Cena realizace činí 9,5 mil. Kč. Termín dokončení je konec července, dokončení sadových úpravy je plánováno do konce listopadu.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města