Město Polička

Výroční zpráva za rok 2004

VÝROČNÍ  ZPRÁVA dle § 18 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v plat. znění za rok 2004
 
Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám.160, Polička, IČO 00277177
 
V roce 2004 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace. Kontrolním orgánem nebyly zjištěny nedostatky při dodržování citovaného zákona a tedy nebyly uloženy sankce.
V Poličce dne 25.2.2005
JUDr.Dagmar Vašková, vedoucí odboru vnitřních věcí
Na úřední desce MěÚ vyvěšeno 28.2.2005