Město Polička

Holandsko – Westerveld

Již několik let trvá spolupráce města Poličky s holandským městem Westerveld. Tato spolupráce navázala na partnerství města Poličky a obce Dwingeloo, která má své počátky již v roce 1990. V rámci reformy správy se Dwingeloo stalo součástí Westerveldu a nová obec přistoupila ke smlouvě o spolupráci s Poličkou. Slavnostní mezinárodní smlouva o partnerské spolupráci mezi městem Poličkou a holandským městem Westerveld byla podepsána v říjnu roku 2001.
 
Mezi úspěšné projekty naší spolupráce patří např. projekt na podporu turistického ruchu spolufinancovaný z evropských fondů – projekt „Kraj Smetany a Martinů“.  Velmi přínosné byly zájezdy dětí z dětského domova v Poličce do Dwingeloo a kulturně společenská vystoupení Dny Dwingeloo v Poličce či Dny Poličky v Dwingeloo.
 
Mezi významné  akce patří např. pracovní pobyty studentů poličského gymnázia ve Westerveldu, oblíbené tradiční Dny Poličky ve Westerveldu a naopak Dny Westerveldu v Poličce. Jednalo se o představení jednotlivých měst z oblasti divadla, tance, gastronomie, součástí byly výstavy fotografií i výtvarného umění a sportovní utkání. K programu samozřejmě patřily i poznávací výlety po zajímavých místech v okolí partnerských měst. Podstatným rysem této partnerské zahraniční spolupráce byl výměnný charakter. Stravování i ubytování bylo zajištěno v rodinách. 
 
Westerveld je obec v severovýchodním Nizozemsku. Obec Westerveld byla založena v roce 1998 z obcí Diever, Dwingeloo, Havelte a Vledder. Westerveld protíná kanál Drentsche Hoofdvaart. V obci jsou také dva národní parky, Drents-Friese Wold a Dwingelerveld.
 
 
 
 
 
Ludzer van der Schors
Werkgroep Partnergemeenten Westerveld
International Partnership Committee
Veendijk 37
7971 R.P.Havelte
Tel. 0522-492363
Mail – l.vander.schors@hetnet.nl
www.gemeentewesterveld.nl