Město Polička

Výroční zpráva za rok 2008

 
                                        VÝROČNÍ   ZPRÁVA ZA ROK  2008
 
      dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
 
 
 
Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička
                              IČO   00277177 
 
 
 
a)
V roce 2008 byla podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Byla adresována stavebnímu úřadu  a  týkala se dokumentů, zveřejněných stavebním úřadem na úřední desce MěÚ v měsíci listopadu 2008.  
Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.
 
b)
Odvolání podáno nebylo.
 
c)
V souvislosti s poskytováním informací  nebyl soudem vydán žádný rozsudek.
 
d)
Výhradní licence poskytnuta nebyla.
 
e)
Stížnosti podle § 16a  zákona podány nebyly.
 
 
 
 
V Poličce dne 4. 2. 2009
                                                                                       JUDr. Dagmar Vašková
                                                                                              vedoucí
                                                                                      odboru vnitřních věcí
 
 
Úřední deska MěÚ:
vyvěšeno 4.2.2009
sňato