Město Polička

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ   ZPRÁVA ZA ROK  2009
dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

  
Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička
                              IČO   00277177 
 
 
a)
V roce 2009 byla podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Týkala se investičních akcí města , plánovaných pro rok 2009.  
Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.
 
b)
Odvolání podáno nebylo.
 
c)
V souvislosti s poskytováním informací  nebyl soudem vydán žádný rozsudek.
 
d)
Výhradní licence poskytnuta nebyla.
 
e)
Stížnosti podle § 16a  zákona podány nebyly.
 
 
 
 
V Poličce dne 24. 2. 2010
                                                                                       JUDr. Dagmar Vašková
                                                                                              vedoucí
                                                                                      odboru vnitřních věcí
 
 
Úřední deska MěÚ:
vyvěšeno 24.2.2010