Město Polička

Výroční zpráva za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Povinný subjekt :   Město Polička, Palackého nám. 160, Polička
                                   IČO 00277177
 
 
a) 
V roce 2010 byly podány 2 písemné žádosti o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Obě byly adresovány Stavebnímu úřadu Polička a týkaly se elektrifikace Stříteže a fotovoltaické elektrárny v Poličce.
Požadované informace byly žadatelům poskytnuty, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.
 
b)
Odvolání podáno nebylo.
 
 
c)
V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.
 
 
d)
Výhradní licence poskytnuta nebyla.
 
 
e)
Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.
 
 
V Poličce dne 28. února 2011 
 
 
                                                                                        Jaroslav Martinů
                                                                                               starosta
 
Úřední deska MěÚ :
Vyvěšeno 28.2.2011