Město Polička

Informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní Mgr. Hejzlarová,

reaguji na Vaši žádost ze dne 6. 5. 2015 a podle  z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji  Vámi požadované informace:

Město Polička v rámci svého rozpočtu na rok 2015 má vyčleněnou finanční částku na pomoc osobám hrozícím sociálním vyloučením.

V roce 2014 o tuto pomoc žádalo opakovaně 24 osob. V roce 2014 byla finanční pomoc z rozpočtu města Poličky poskytnuta celkem 12-ti osobám a byla rozdělena částka 13.121,- Kč. Z celkového počtu byla poskytnuta finanční pomoc 3 samoživitelkám a 2 rodinám opakovaně.

Parametry čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Poličky na pomoc osobám hrozícím sociálním vyloučením jsou stanoveny interním opatření vedoucí OSVZ MěÚ Polička, jedná se o vnitřní pracovní pomůcku, jež není určena ke zveřejnění.

Dovolte, abych Vás požádala o zaslání výsledků zmapování sociálních aktivit samospráv v ČR v této oblasti.

S pozdravem

Bc. Martina Černíková

vedoucí OSVZ MěÚ Polička