Město Polička

Podrobný program a návrh usnesení ZM

Podrobný program a návrh na usnesení 8. 9. 2022

Program zasedání  1. Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2022   2. Rozpočtové opatření č. 4/2022 3. Poskytování dotací - 2. kolo 2022 4. Majetkoprávní záležitosti    4.1. Koupě budovy a pozemků v areálu bývalého dětského domova    4.2. Výkup pozemků v k.ú. Polička na základě nabídky p. Jana Křivky     4.3. Prodej…

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 16. 6. 2022

Program zasedání 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2021 2. Rozpočtové opatření č. 2/2022 3. Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  4. Majetkoprávní záležitosti      4.1. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby "Cyklostezka Polička -…