Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. října 2022

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p. 68, Polička - Lezník, I. etapa - nová střešní konstrukce“  se zhotovitelem WN service s.r.o., se sídlem Sezemice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě č. OSV/22/20604 o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb pro DPS „Penzion“ Polička s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

Polička 13. října 2022

 

 

Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                          

Přílohy

Usnesení