Kde najdu mapový portál (GIS) města Poličky?

Prostřednictvím mapového portálu - aplikace Marushka® máte možnost nahlížet na informace, které se vztahují na konkrétní území a dají se v mapě přehledným způsobem zobrazovat.

Prohlížení mapových podkladů a vrstev pro veřejnost: GIS města Poličky

Na jediném místě můžete zobrazit spoustu údajů v rozsahu území správního obvodu ORP Polička. Nabízí se zde digitální katastrální mapa, mapy parcel členěné podle různých kritérií, informace o technické infrastruktuře, technická mapa města, územně analytické podklady, výkresy i data z územních plánů, ale i pasport zeleně, stanoviště odpadu a mnoho dalších.

Mapový portál umožňuje interaktivní práci s mapou. V mapě se lze pohybovat, přibližovat, vyhledávat objekty. V levém horním rohu je nabídka podkladových map – orientační, katastrální, letecké snímky…. Při dostatečném přiblížení na zájmovou oblast pak v pravém sloupci vyberete vrstvy k zobrazení.

K jednotlivým prvkům lze zobrazovat i informace o vlastnostech a původu prvku. Do zobrazených map lze zakreslovat vlastní prvky a vpisovat poznámky. Zobrazené mapové kompozice je možné tisknout včetně legendy ve vybraném měřítku na A3, A4 nebo uložit jako dokument či obrázek.

Další tematicky zaměřené projekty postupně přibývají dle zájmu a potřeby města.

Kontaktní úředníci

Ing. Vopařilová Martina
Správa GIS a ÚAP (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001714
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41A