Kde získám informace o vedení sítí technické infrastruktury na svém pozemku?

Město Polička eviduje stav technické infrastruktury na dvou úrovních:

Oba zdroje jsou aktualizovány průběžně odlišným zpracovatelem a v různých intervalech.

Informace o technické infrastruktuře jsou zveřejněny v mapovém aplikačním serveru na webových stránkách města Poličky v záložce Vrstvy/Informace o technické infrastruktuře anebo Technická mapa/Inženýrské sítě.

Náhled dat je volně dostupný, v digitálním vektorovém tvaru data veřejnosti neposkytujeme.

Publikované informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření vlastníků nebo provozovatelů sítí. Pro oficiální, závazné informace o technické infrastruktuře je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých sítí.

Stavebníci jsou i nadále povinni se v případě svého záměru obracet na příslušný stavební úřad, který jim sdělí, jaká stanoviska od vlastníků infrastruktury bude třeba doložit.

 

 

Kontaktní úředníci

Ing. Vopařilová Martina
Správa GIS a ÚAP (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001714
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41A