Chci realizovat hydrogeologický průzkumný vrt. Je třeba povolení k provedení tohoto vrtu?

K realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu je třeba souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1. písmeno i) vodního zákona. Udělením souhlasu podle § 17 vodního zákona nevzniká žadateli právo k odběru podzemních vod. Průzkumný vrt slouží k vyhledání přírodních zdrojů podzemních vod s hodnocením jejich možného využití. Převedení průzkumného vrtu na vrtanou studnu (vodní dílo) podléhá dalšímu vodoprávnímu řízení v případě povolení odběru podzemních vod a současně stavebnímu řízení v případě povolení vrtané studny.

Kontaktní úředníci

Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43
Telecký Tomáš
referent (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723852
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44