Chci vybudovat vodní tůň

Stavba vodní tůně do 1,5 hloubky a do 300 m2 není stavbou (vodním dílem), ale lze na ni nahlížet jako na terénní úpravy, která nevyžadují povolení změny využití území podle stavebního zákona a ani povolení k nakládání s vodami.

Současně platí, že tůň by měla být zahloubena pod úrovní terénu, nelze v ní regulovat vodní hladinu – její součástí nejsou technická zařízení pro napouštění a vypouštění, a neslouží pro chov ryb, které by vyžadovalo vydání povolení k nakládání s vodami.

Záměr vybudování vodní tůně doporučujeme předem projednat se stavebním úřadem.

Kontaktní úředníci

Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43
Telecký Tomáš
referent (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723852
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44

Přílohy