Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace III. třídy

pozemní komunikace na parcelách parcelního čísla 6088/31, 402 v k.ú. Polička a parcela p.č. 4150/8 v k.ú. Pomezí

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/29652/2021
 vyvěšeno:
6. 12. 2021
 sejmuto:
22. 12. 2021