Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

místní komunikace parcela p.č. 818 a 815 v katastrálním území Pomezí a silnici II/363 parcela parcelního čísla 4007 v katastrálním území Pomezí

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/29667/2021
 vyvěšeno:
6. 12. 2021
 sejmuto:
22. 12. 2021