Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

silnice II. a III. třídy ve správním území Města Poličky

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/29722/2021
 vyvěšeno:
6. 12. 2021
 sejmuto:
22. 12. 2021