Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Výroční zpráva za rok 2021 dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/05126/2022
 vyvěšeno:
28. 2. 2022
 sejmuto:
2. 5. 2022