Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Modřec

Zápis o průběhu úvodního jednání a volbě sboru zástupců

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/06033/2022
 vyvěšeno:
10. 3. 2022
 sejmuto:
28. 3. 2022