Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na akci "Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou v ulicích Smetanova a Jilemnického v Poličce"

VŘ na dodavatele

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/07686/2022
 vyvěšeno:
30. 3. 2022
 sejmuto:
21. 4. 2022