Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na akci "Stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického v Poličce"

VŘ na dodavatele

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/08583/2022
 vyvěšeno:
7. 4. 2022
 sejmuto:
2. 5. 2022