Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.2 k veřejné zakázce: "Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou v ulicích Smetanova a Jilemnického v Poličce"

VŘ na dodavatele

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/08683/2022
 vyvěšeno:
8. 4. 2022
 sejmuto:
21. 4. 2022