Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

silnice II/363 a místní komunikace v obci Pomezí

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/09533/2022
 vyvěšeno:
20. 4. 2022
 sejmuto:
6. 5. 2022