Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Usnesení - zastavení řízení (Stanovení ochranných pásem I. a II. stupně v Jedlové)

MěÚ Polička, vodoprávní úřad

Přílohy

262 kB

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/12889/2022
 vyvěšeno:
25. 5. 2022
 sejmuto:
10. 6. 2022