Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na akci: "Slavnostní osvětlení městských hradeb v Poličce - I.etapa"

VŘ na dodavatele

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/13728/2022
 vyvěšeno:
2. 6. 2022
 sejmuto:
27. 6. 2022