Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

silnice II/362, III/3641, III/3623 a místních komunikacích v obci Jedlová

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/15918/2022
 vyvěšeno:
23. 6. 2022
 sejmuto:
11. 7. 2022