Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK obec Borová-Oldřiš

silnice č. III/35724 Borová - Oldřiš

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/19076/2022
 vyvěšeno:
2. 8. 2022
 sejmuto:
18. 8. 2022