Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu v k.ú. Pustá Kamenice

železniční přejezd P6906, umístěný v km 33,384 na pozemku parcelního čísla 1691 v katastrálním území Pustá Kamenice

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/19395/2022
 vyvěšeno:
5. 8. 2022
 sejmuto:
22. 8. 2022