Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

silnice II/363 parcely parcelního čísla 6088/30 a 4007 v katastrálním území Pomezí

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/19824/2022
 vyvěšeno:
10. 8. 2022
 sejmuto:
26. 8. 2022