Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

"Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027" – zveřejnění informace o návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, podle zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/19846/2022
 vyvěšeno:
10. 8. 2022
 sejmuto:
26. 8. 2022