Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

silnice II/363 začínající v obci Pomezí a končící křižovatkami se silnicí I/34

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/21224/2022
 vyvěšeno:
30. 8. 2022
 sejmuto:
15. 9. 2022