Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

místní komunikace ulice Šaffova v Poličce

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/21971/2022
 vyvěšeno:
7. 9. 2022
 sejmuto:
23. 9. 2022