Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

silnice č. III/36030 a 35910 v k.ú. Široký Důl

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/22037/2022
 vyvěšeno:
8. 9. 2022
 sejmuto:
26. 9. 2022