Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

uzavření silnice III/36029 ulice Střítežská v Poličce

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/24142/2022
 vyvěšeno:
5. 10. 2022
 sejmuto:
21. 10. 2022