Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek-komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Modřec

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/25039/2022
 vyvěšeno:
17. 10. 2022
 sejmuto:
2. 11. 2022