Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička - Pomezí

silnice II/363, od křižovatky se silnicí I/34 ulice Hegerova v Poličce, po místní komunikaci parcela parcelního čísla 4103/1 v katastrálním území Pomezí

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/25559/2022
 vyvěšeno:
20. 10. 2022
 sejmuto:
7. 11. 2022