Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Místní komunikace parcela p.č. 310/16 v k.ú. Sádek u Poličky

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/26824/2022
 vyvěšeno:
7. 11. 2022
 sejmuto:
23. 11. 2022