Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Zveřejnění informace o oznámení koncepce "Adaptační strategie města Polička na změnu klimatu" podle zákona o Posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/27861/2022
 vyvěšeno:
22. 11. 2022
 sejmuto:
8. 12. 2022