Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/30077/2022
 vyvěšeno:
19. 12. 2022
 sejmuto:
6. 1. 2023