Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Zveřejnění Závěru zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí "Adaptační strategie města Polička na změnu klimatu"

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/30754/2022
 vyvěšeno:
28. 12. 2022
 sejmuto:
13. 1. 2023