Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK silnice III/35910

silnice III/359 mezi Poličkou a Širokým Dolem

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/16808/2020
 vyvěšeno:
2. 7. 2020
 sejmuto:
17. 7. 2020